+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar in onze zetel binnen de 30 dagen na factuurdatum (grondstoffen binnen 10 dagen na factuurdatum) tenzij anders vermeld. Bij wanbetaling zal buiten de wettelijke intresten, het gefactureerd bedrag met 12% verhoogd worden, met een minimum van 150 Euro en een maximum van 5000 Euro.

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen uit te stellen.

Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te KORTRIJK.

Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven onze eigendom tot aan de integrale betaling, incl. eventuele intresten en kosten.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verantwoordelijkheid voor verlies- en vernietigingsrisico’s.