+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

1.5 € extra per varken dankzij Prosporin

Probiotica verhogen altijd de rendabiliteit bij vleesvarkens

In tijden van crisis wordt al snel gekeken waar en hoe men kan besparen. Aangezien het voer met voorsprong de grootste kostenpost is, is men al snel geneigd om ook hier alle 'onnodige' kosten te vermijden. Additieven zijn dan meestal de componenten waar men het eerst gaat aan twijfelen.

Verteringsbevorderaars zoals probiotica zorgen dankzij een hogere groei en betere voerconversie echter steeds voor een positief effect op de voerwinst! Vermijd dus altijd om deze additieven uit het voer te weren...

PROSPORIN toonde in talloze proeven aan gemiddeld te zorgen voor 20 gram extra groei per dag, en een voerconversie die 0.03 beter wordt. Gerekend aan de huidige hoge voerprijzen (maart '21), levert dit nog steeds een extra voerwinst op van maar liefst 1.5 € per vleesvarken. Dit is een ROI van bijna 7!

Concreet betekent dit voor een varkenshouder die per maand gemiddeld 500 vleesvarkens aflevert, dat een investering van 110 € hem zo'n per maand 750 € extra opbrengt!

PROSPORIN is een preparaat van Bacillus subtilis sp., een sporenvormende bacterie die resistent is tegen zeer hoge temperaturen. Dit maakt het de ideale bron van probiotica om veilig in te kunnen zetten bij het persen van uw voer. PROSPORIN kent nagenoeg geen verval tijdens het korrelproces.


Voor meer info over het maximaliseren van uw voerwinst, contacteer ID-Nutrition!