+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Biggen goed voorbereiden op het spenen

Train uw biggen op het eten en verteren van vast voer!

Het spenen is één van de meest stressvolle momenten in het leven van een big. Verschillende maatregelen kunnen ervoor zorgen dat dit stressvol moment zo vlot mogelijk verloopt en de big zo weinig mogelijk last ondervindt. Biggen vlot spenen zal ook de prestaties tijdens hun verdere levensloop positief beïnvloeden.

De eerste stap naar vlot spenen is een goede voorbereiding op dit spenen. 

Biggen moeten reeds tijdens de kraamstalperiode goed leren eten en verteren. Een goede voederopname voor spenen zorgt ervoor dat biggen na het spenen zo'n 2à3 keer sneller beginnen te eten. Bij biggen die niet bijgevoerd werden bij de zeug, duurt het soms tot wel 2 dagen vooraleer ze voeder beginnen opnemen! Wanneer biggen na het spenen te lang vasten, is dit zeer nadelig voor hun darmen. De darmstructuur gaat kapot en de functie van de darmen gaat deels verloren. Dit resulteert in tragere groei tijdens de befaamde 'speendip'.

We moeten tegelijk vermijden dat de biggen eerst niet eten en vervolgens massaal voer opnemen. De beschadigde darmen kunnen deze grote voederopname niet verdragen. Dit leidt tot nog meer darmproblemen waardoor er een ‘tweede speendip’ ontstaat een vijftal dagen na spenen.

Odoo afbeelding en tekstblok

Deze grafiek toont aan dat de voederopname voor spenen wel degelijk een grote invloed heeft op de voederopname net na spenen. Hoe hoger de opname van vast voer in de kraamstal, hoe meer ze eten als gespeende biggen. Biggen die daarentegen geen of bijna geen vast voer aten voor spenen, eten de eerste dagen na spenen ook niets om zich daarna te overvreten waardoor ze weer dieper terugvallen.

De minimale totale voeropname voor spenen per big bij spenen op leeftijd van 21d of 26d bedraagt resp. 150 gram en 300 gram. Bij ID-Nutrition streven we ernaar om deze totale opname nog te verhogen tot resp. 300 gram en 500 gram.

Hoe kunnen we de voeropname voor spenen maximaliseren? 

Enkele eenvoudige tips kunnen helpen om de voeropname voor spenen zo hoog mogelijk te krijgen. Reeds vroeg na de geboorte mag gestart worden met het bijvoederen van de biggen want hoe sneller men start met bijvoederen, hoe hoger de totale opname op het eind.  Verder is de opname hoger bij een rond voederbakje en wanneer dit bakje bij de kop van de zeug geplaatst wordt. Hoe meer het bakje van vers voeder voorzien wordt, hoe beter. Zorg dat er steeds voeder beschikbaar is voor de biggen, ook 's nachts, want tot wel 40% van het voeder wordt 's nachts gegeten. 

Maar uiteraard zijn ook de voeders van heel groot belang. Werk uitsluitend met uiterst kwalitatieve producten vervaardigd uit goed verteerbare en smakelijke grondstoffen. BIRTHRIGHT MELK zorgt voor de nodige aanvullingen de eerste dagen wanneer de melkproductie van de zeug niet alle biggen voldoende kan voeden. Daarna kan vlot overgeschakeld worden op TASTY START die zowel droog als vloeibaar gegeven kan worden en de biggen snel leert vast voeder op te nemen. Tot slot wordt TASTY CRUMBLE tot net na spenen gevoerd voor een vlotte overgang naar de speenstarter.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Wenst u meer informatie over het verhogen van de voeropname van uw biggen voor spenen, aarzel niet en neem contact op met ID-Nutrition!