+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Dry Off helpt uw koeien veilig droog te zetten

Unieke combinatie van plantenextracten stoppen de melkdrang

Het is een steeds groter wordend probleem... Koeien geven steeds meer melk tot ver in de lactatie, maar moeten voor een optimale droogstand zo'n 45 dagen voor de verwachte afkalfdatum toch worden drooggezet. Steeds vaker geven koeien op dit moment nog >25 liter melk per dag. Dit betekent dat droogzetten niet makkelijk is en een groot risico op infecties met zich meebrengt.

Dankzij DRY OFF hebt u nu een tool om deze melkproductie op een natuurlijke manier te verlagen. De unieke combinatie van plantenextracten zorgt ervoor dat de hormonale huishouding van de koe zodanig verandert dat de melkdrang drastisch vermindert. Dit uit zich op korte termijn in een heel sterk verlaagde melkproductie.

Het eenmalig oraal toedienen van DRY OFF zorgt ervoor dat u uw koeien veiliger kunt droogzetten en is daarom een grote toegevoegde waarde aan uw droogzetprotocol. Dankzij de lagere melkproductie bij droogzetten kan het gebruik van antibiotica verminderd worden. 

Bij verdere vragen omtrent dit product, kunt u ons steeds contacteren!