+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Extra toomgewicht door hogere melkgift

Bijsturen lactovoer van de zeug voor betere biggen

De moderne zeug moet steeds meer biggen zogen terwijl de productie van melk daarom niet altijd mee stijgt. De melkgift van de zeug is voor de biggen nochtans de belangrijkste parameter voor een betere groei. Onderzoek gaf aan dat voor 1 kg meer toomgewicht bij spenen de zeug ongeveer 4 liter meer melk moet produceren. Zeugenmelk bevat namelijk alle essentiële nutriënten voor de big voor een maximale groei en goede gezondheid.

Daarom ontwikkelde ID-Nutrition een nieuw concept voor lacterende zeugen dat zorgt voor een betere voerefficiëntie. Het beter benutten van de voedingstoffen in het voer zorgt voor een hogere melkproductie van de zeug. Bij spenen levert dit zwaardere biggen en meer homogene tomen.

Dit concept is onder andere gebaseerd op de positieve effecten van Maxferm, een uniek ferment met een groot aandeel bio-actieve componenten dat het effect van allerlei NSP's minimaliseert en zo de verteerbaarheid en benutting van het voer aanzienlijk verhoogt.

Uit proeven blijkt dat zowel het gemiddeld aantal gespeende biggen (+3%) als de dagelijkse groei van de biggen (+7%) stijgt. Dit resulteert in een hoger toomgewicht bij spenen van 8.5%.

Voor meer info over dit nieuw concept bij lacterende zeugen, contacteer ons.