+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Grote variatie in kwaliteit van kuilmaïs

Extreem droge zomer zorgt voor grote verschillen

De extreme droogte tijdens de zomer van 2018 heeft over het algemeen de opbrengst van de meeste landbouwgewassen aanzienlijk verminderd. Zo ook voor maïs. Niet alleen ligt de opbrengst op de meeste plaatsen lager dan gemiddeld, vooral de kwaliteit laat in heel wat gevallen te wensen over.

Belangrijk om weten is dat er vooral heel wat variatie zit in de kuilmaïs dit jaar. Zo zijn er bijvoorbeeld regionale verschillen op te merken, afhankelijk van het al dan niet uitblijven van neerslag. In de Antwerpse Kempen is heel wat flauwe maïs geoogst, terwijl de maïs in de Westhoek op de meeste plaatsen van goede tot zeer goede kwaliteit is.

Uit de eerste analyses bij BAB LAB blijkt vooral een heel grote variatie te zitten in het zetmeelgehalte. Een weerspiegeling van maïsplanten zonder kolven tot planten met goed gevulde kolven. De hoogste gemeten waarde ligt met 386 g/kg DS maar liefst 2.5 keer hoger dan de laagste waarde van amper 160 g/kg DS.

Interessant is wel dat de variatie in het VEM-gehalte minder is aangezien kuilmaïs met minder zetmeel meestal iets vroeger en groener geoogst is. Dit betekent namelijk meestal een hoger aandeel suikers en een betere verteerbaarheid van de celwand-componenten.

Odoo afbeelding en tekstblok

De tabel hiernaast toont de voorlopige gemiddeldes van de kuilmaïs voor 2018. Maar weet dat deze dit jaar heel sterk kunnen afwijken van de maïs die bij u in de silo ligt. 

We kunnen hieruit concluderen dat het deze winter zeer belangrijk is om in eerste instantie van iedere kuil een goede analyse uit te voeren en hiermee dan vervolgens een volledig uitgebalanceerd rantsoen te berekenen met de online IDN rantsoenoptimalisatie.

Voor meer info over de kwaliteit van de maïskuilen of voor vragen omtrent BAB LAB of idrantsoen, neem contact met ons op!