+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Leaky gut syndroom: ongekend probleem

Verse maïskuil kan leiden tot verzuring van dikke darm.

'Leaky gut' of een 'lekkende darm' is een probleem bij rundvee waarover nog steeds veel te weinig gekend is. Een teveel aan zetmeel dat doorstroomt tot in de dikke darm kan er leiden tot een overmatige fermentatie met verzuring en leaky gut tot gevolg.

De dikke darm is bij herkauwers ondergeschikt aan de pens, maar zorgt desondanks toch nog steeds voor zo'n 5-10% van de energievoorziening van het dier. Alsook is de dikke darm veel gevoeliger voor verzuring aangezien deze niet gebufferd wordt door bicarbonaat uit het speeksel. Wanneer het rantsoen te veel bestendig zetmeel bevat of de pens niet optimaal werkt, kan te veel zetmeel de dikke darm bereiken met verzuring als gevolg.

Verzuring van de dikke darm is te herkennen aan slappe, schuimende mest die typisch veel slijmerige vlokken bevat. 

Dit leidt - naar analogie met pensverzuring - tot een lagere vertering van het voeder in de dikke darm en dus tot lagere dierprestaties. Echter bijkomend probleem is dat het ook in sterke mate de integriteit van de darmwand aantast. Door het verminderen van de 'tight junctions' tussen de darmcellen onderling ontstaan als het ware lekken in de darm. Dit veroorzaakt ontsteking, maar zorgt er ook voor dat schadelijke bacteriën en toxines tot in het dier raken. Deze immuunreacties leiden finaal tot onnodig energieverlies en een lagere gezondheid in het algemeen.

Praktisch betekent dit dat er moet opgelet worden met het inzetten van verse maïskuil aangezien deze typisch veel bestendig zetmeel bevat. De kuil minstens 4 maanden gesloten laten en/of het rantsoen aanpassen bij het openen van de nieuwe maïskuil is daarom zeker aan te raden. 

Verder kan Clinofix AD hier ook voor extra veiligheid zorgen aangezien het - in tegenstelling tot meeste andere pensbuffers - ook in staat om preventief te werking tegen dikke darm verzuring!! Ook het inzetten van een amylase enzyme gedurende de eerste maanden van de nieuwe maiskuil kan aangewezen zijn.

Voor verdere vragen omtrent dikke darm verzuring of leaky gut syndroom, kunt u steeds terecht bij ID-Nutrition.