+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Let op voor dikke darmverzuring bij afmest

Vleesvee loopt groter risico op te veel bestendig zetmeel

Net zoals in de pens, is er in de dikke darm van een rund – weliswaar in mindere mate – ook fermentatie van het voer. Desalniettemin zorgt dit toch voor zo’n 5-10 % van de energievoorziening van het dier en valt het dus zeker niet te verwaarlozen.


Volledig analoog aan de pens berust fermentatie in dikke darm ook op micro-organismen die het voer zullen verteren en zo vluchtige vetzuren als energiebron aan het dier leveren. Dit bekent dat ook hier het risico bestaat dat bij een te grote aanvoer van koolhydraten de pH (zuurtegraad) in de dikke darm te laag wordt waardoor deze micro-organismen niet meer optimaal functioneren. Dit heet men dan geen pensverzuring, maar dikke darmverzuring.

Dikke darmverzuring is typisch het gevolg van te veel zetmeel dat de dikke darm bereikt als gevolg van:

-         Te veel (bestendig) zetmeel in het rantsoen

-         Slecht functionerende pens (vb. pensverzuring, mycotoxines) waardoor meer onverteerd zetmeel doorstroomt naar dikke darm


Tijdens de afmest van vleesvee wordt er heel veel bestendig zetmeel in het rantsoen gestopt. Typisch zijn maïskuil, aardappelen en afgeleiden, CCM, maïsmeel, … Veel bestendig zetmeel zorgt voor een betere groei en vetaanzet, maar er is wel degelijk ook een bovengrens!


Als de vertering in de dikke darm niet optimaal werkt, heeft dit heel wat negatieve gevolgen:

-         Lagere groei

-         Lagere voerefficiëntie

-         Slappe, zurige mest (bevat ook meer zetmeel/graankorrels)

-         Kans op darmbeschadiging (meer endotoxines en ontstekingsreactie) = “Leaky gut syndrome”

ð  Immuunreacties vragen extra energie aan dier die niet naar groei gaat


Alles wat ervoor kan zorgen dat er minder bestendig zetmeel tot in de dikke darm raakt, helpt dikke darmverzuring te vermijden. Naar analogie met pensbuffers, kan men ook preventief optreden tegen dikkedarm verzuring met een buffer. Echter bijna alle gekende pensbuffers (vb. natriumbicarbonaat, magnesiumoxide, zeewierkalk, …) raken niet verder dan de pens of maag en hebben dus geen enkel effect in de dikke darm.

CLINOFIX AD is daarin uniek en dankzij zijn inerte structuur wordt het niet verteerd of opgenomen door het dier en kan het zijn bufferende werking ook in de dikke darm nog uitvoeren. Bij het voeren van CLINOFIX AD zal het dus zowel op pensniveau als op dikke darmniveau preventief werken tegen verzuring! Uit proeven blijkt mede hierdoor dat de groei van stieren in afmest 10-15% hoger ligt bij het gebruik van Clinofix AD tov natriumbicarbonaat.

Vraag ID-Nutrition u te helpen bij het opsporen van dikke darmverzuring door o.a. het zeven van de mest!