+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Mega-Max: nieuwe generatie bestendig vet

Verhoogt de productie zonder in te boeten op conditie en vruchtbaarheid

Het voeren van pensbestendige vetten is een strategie die al lang toegepast wordt. Echter werd tot op heden niet altijd voldoende aandacht besteed aan de exacte samenstelling van deze pensbestendige vetten. Het ene vet is namelijk niet het andere, of correcter: het ene vetzuur is niet het andere.

MEGA-MAX is het eerste vetsupplement waarvan de samenstelling gebaseerd is op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de optimale verhouding van de vetzuren in een pensbestendig vet. Vetsupplementen verschillen namelijk onderling in het type vetzuur dat ze bevatten. Dit bepaalt echter voor een groot deel hun effect op het dier. MEGA-MAX heeft een unieke samenstelling met een optimale balans tussen C16:0 en C18:1 vetzuren om de prestaties gedurende de hele lactatie te verbeteren.

MEGA-MAX is daarom het eerste allround vetsupplement voor zowel melkvee, vleesvee en andere herkauwers. Het zorgt onder andere voor:

  • Hogere melkgift & melkvetgehalte

  • Beperken van het conditieverlies begin lactatie

  • Betere vruchtbaarheid

  • Hogere vetverteerbaarheid, hogere dagelijkse groei

  • Meer intramusculair vet, malser & smakelijker vlees


Voor meer info, contacteer ID-Nutrition.