+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

NU3 concept: volledig vernieuwd gamma voor varkens

Totaalconcept voor optimale technische resultaten

Op Agriflanders in Gent lanceert ID-Nutrition begin 2019 hun vernieuwde varkensgamma. Het complete NU3 gamma is een holistisch totaalconcept voor zowel zeugen, biggen als vleesvarkens waarbij de ultieme link gezocht wordt tussen varken, boer en voer. De achterliggende missie is om op een economische manier de meest optimale technische resultaten te verkrijgen door de gehele varkensketen hierbij te betrekken. Met andere woorden, we starten bij de opfok van de zeugen en eindigen bij het afleveren van een kwaliteitsvol vleesvarken.

Dankzij een uitgekiende voederstrategie zijn we in staat de zeugen voldoende vitale biggen te laten werpen die dankzij een goede biestopname meteen levendig en energiek zijn. Door het stimuleren van de melkproductie tijdens de ganse zoogperiode worden uiteindelijk kwalitatieve biggen gespeend met een maximaal toomgewicht.

Na het spenen komt het erop aan om met voldoende goed verteerbare grondstoffen en de correcte additieven de speendip zo veel mogelijk te minimaliseren en de (darm)gezondheid van de biggen te ondersteunen. Daarbij wordt het gebruik van antibiotica of zinkoxide tot een minimum beperkt. Op deze manier raken de biggen vlot doorheen de speenperiode en kunnen ze vanaf de start meteen een goede groei halen.

Tot slot streven we naar een zo hoog mogelijke groei en optimale voerconversie zonder daarbij de voerkost uit het oog te verliezen. Finaal wordt uiteindelijk een mooi vleesvarken afgeleverd dat voldoet aan alle gewenste kwaliteitseisen.

Kortom, door het houden van varkens als totaalconcept te bekijken, kan ID-Nutriton u helpen om de resultaten op uw bedrijf te verhogen volgens de voor u beste strategie.

Voor meer info omtrent het nieuwe NU3 concept, contacteer ID-Nutrition via info@id-nutrition.be