+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Koeien hebben al snel last van de hitte!

Neem preventieve maatregelen tegen hittestress

Rundvee kan al vanaf een temperatuur van 22 °C lijden onder hittestress. Hoe vochtiger de lucht, hoe sneller koeien namelijk de hitte als hinderlijk zullen ervaren. Dit betekent dat er in de zomer heel wat dagen zijn waarop de productie van de dieren niet optimaal verloopt als gevolg van de hitte. Hogere temperaturen leiden typisch tot een lagere voeropname en groter risico op pensverzuring met uiteindelijk een lagere melkproductie en lagere gehaltes als gevolg. Ook de gezondheid en vruchtbaarheid van de dieren komen onder druk te staan.

Daarom is het belangrijk dat je als rundveehouder voldoende maatregelen neemt om uw dieren te beschermen tegen deze warmte. Aanpassingen aan het rantsoen en het management zijn nodig om de productie op peil te houden:

  • Zorg dat de dieren voldoende nutriënten krijgen door het rantsoen iets meer te gaan concentreren, zonder in te boeten aan structuur.

  • Voorkom pensverzuring door het toevoegen van pensbuffers (Gastri Buf)aan het rantsoen.

  • Preventief kunnen extra vitamines en mineralen worden gevoederd zodat alle behoeftes gedekt blijven en bvb. de weerstand niet onder druk komt te staan.

  • Voorzie steeds smakelijk en vers voer door broei te vermijden dankzij het toevoegen van Silacid Plus aan het rantsoen.

  • Zorg voor voldoende fris drinkwater zodat koeien altijd genoeg kunnen drinken.

  • Vermijd overbezetting.

  • Controleer het klimaat in de stal en gebruik indien nodig ventilatie.


Voor meer nuttige info en praktische tips tijdens hittestress, contacteer ons!