+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Let op voor dikke darmverzuring bij afmest

Vleesvee loopt groter risico op te veel bestendig zetmeel

Door het zonnige weer en de koude nachten in het voorjaar bevat het gras ongewoon veel suiker. Een lichte voorjaarsnede met een hoog suikergehalte resulteert in een goede bewaring door snelle pH daling, een hoge VEM waarde en relatief laag eiwitgehalte.

Echter te veel suiker in de graskuil heeft ook nadelen. Zo zal te veel restsuiker aanleiding geven tot broeivorming bij het uitkuilen. Suiker is de ideale voedingsbodem voor gisten en schimmels in de kuil. Broei is nefast voor de smakelijkheid en voederwaarde van het ruwvoer. Te veel suiker in combinatie met te weinig ruwe celstof verhoogt de kans op (subacute) pensverzuring.  De gevolgen van (subacute) pensverzuring zijn niet verwaarloosbaar. Een aantal symptomen zijn een gebrek aan eetlust, slechte penswerking, verlaagd melkvetgehalte, klauwbevangenheid,  slechte vruchtbaarheid en wisselende mestconsistentie.

Om problemen te vermijden kunnen een aantal maatregelen genomen worden:

-         Voorzie steeds smakelijk en vers voer door broei te vermijden dankzij het toevoegen van SILACID PLUS aan het rantsoen.

-         Voorkom (subacute) pensverzuring door:
            o Voorkom selectie aan het voerhek.

            o Voer voldoende structuur via hooi, stro of voordroog. Extra structuur in het rantsoen stimuleert de herkauwactiviteit                      van het dier en het speeksel zal op die manier de pH in de pens bufferen.

            o Reduceer het aandeel snel fermenteerbare koolhydraten zoals maïs en tarwe in het rantsoen en geef de voorkeur                      aan traag fermenteerbare koolhydraten zoals sojahullen. Sojahullen wordt gekenmerkt door een hoog aandeel                            fermenteerbare ruwe celstof (390g/kg) die traag verteert in de pens.

            o Stimuleer de melkzuurverwerkende bacteriën door toevoeging van LEVU-PREMIX. De metabolieten van deze                                gistcultuur stimuleren de cellulolytische bacteriën in de pens met een betere benutting uit ruwvoeders tot gevolg                  en zo dus ook en een verlaagde kans op pH-fluctuaties en pensverzuring.

            o Voorzie voldoende pensbuffers:

                     Natriumbicarbonaat is een snelle chemische buffer bij acute pensverzuring.

                     CLINOFIX AD is een langdurige fysische pensbuffer om preventief toe te passen. Het ondersteunt het dier                         eveneens bij overtollig ammoniak in de pens en bindt mycotoxines. Het werkingsprincipe van CLINOFIX AD  is                         uniek en heeft dankzij zijn inerte structuur ook een bufferende werking in de dikke darm. Een slechte penswerking                         verhoogt immers de kans op dikke darm verzuring.

                     GASTRI BUF is een combinatie van preventieve en curatieve buffers voor een totaalaanpak en levert extra                         elektrolyten aan.


Voor meer nuttige info en praktische tips, contacteer ons!