+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Optimale start van het weideseizoen

Zorg dat je voorbereid aan de start komt!

Met het zonnige weer loopt de bodemtemperatuur nu langzaam maar zeker op wat de grasgroei weer op gang doet komen. Dit is het teken om u als rundveehouder voor te bereiden op het nieuwe weideseizoen. Graag geven wij u enkele tips mee voor een optimale benutting van het vers gras:

 • Stem samen met uw bemestingsadviseur de bemesting af op de beweidingsstrategie die u toepast. Welke percelen zijn de weidepercelen en welke de maaipercelen? Hoeveel moet er gegeven worden per perceel? Zorg alvast dat er voldoende grasgroei is tegen dat de koeien in de weide komen, maar ook dat het gras niet te lang staat.

 • De ideale graslengte bij inscharen hangt af van het gekozen beweidingstype, bij (roterend) standweiden is dit 9-10 cm, bij omweiden mag dit 15 cm zijn. Vuistregel is dat men sneller te laat komt dan met meestal denkt.

 • Zorg voor een geleidelijke overgang naar een weiderantsoen door de koeien de eerste dagen met gevulde pens naar buiten te sturen en de weidegang te beperken tot een paar uur per dag. Te snel te veel gras leidt al snel tot pensverzuring.

 • Pas het rantsoen aan waar nodig:

  • Vers gras kan aanzienlijk wat (onbestendig) eiwit bevatten (vorige week gemiddeld 21-22% RE op DS-basis volgens BAB LAB). Corrigeer hiervoor in het basisrantsoen. CLINOFIX AD kan helpen om het heel snelle eiwit in het vers gras toch beter te benutten!

  • Voorkom kopziekte (tekort aan Mg) door extra Mg te voorzien in het rantsoen. Het hoge K-gehalte in gras kan namelijk leiden tot een plots tekort aan Mg, zeker wanneer het winterrantsoen weinig graskuil bevat.

  • Stem de bijvoedering aan het voerhek zo veel mogelijk af op de wisselende samenstelling en opname van het vers gras zodat het totaal rantsoen altijd in evenwicht blijft. Reken met gemiddeld 1 kg DS-opname aan vers gras per uur grazen.

  • Let op dat de mineralenvoorziening tijdens het beweiden niet onder druk komt. Zeker bij vaarzen op een verre weide is het bijplaatsen van een likemmer als NUTRIBLOC OLIGOSTAR absoluut een must!